Innhold

Folkehelseuka i Nes er lagt samtidig med den nasjonale Friluftslivets uke 1. – 9. september 2018, for å spille på gode synergieffekter mellom disse. Vi i Nes presenterer arrangementene i Folkehelseuka i en egen brosjyre, som vil bli distribuert til alle husstander i Nes i løpet uke 34 (20.-25. august). Den er også å finne i Servicetorget og i Nes bibliotek fra 24. august. De arrangementene vi har i Nes denne uka, som også sammenfaller med kriteriene for å være en del av Friluftslivets uke, blir presentert i programmet for aktiviteter i Friluftslivets uke 2018 i Oslo og Akershus.

Med Folkehelseuka ønsker vi å sette fokus på aktiviteter som virker helsefremmende for både fysisk og psykisk helse. Trivsel og sosiale fellesskap er viktige for vår helse, og vi håper at Folkehelseuka kan være med på å legge til rette for dette. Målet med Friluftslivets uke er å gi flere opplevelsen av hvordan det er å være ute. Gjennom lokale tur- og aktivitetsmuligheter vil vi vise hvor fantastisk den norske naturen er – ikke minst i nærmiljøet!

I Folkehelseuka/Friluftslivets uke blir det organiserte turer og morsomme friluftsaktiviteter i Nes, og over hele Norge. Aktivitetene er i regi av frivillige lag og foreninger, lokale friluftslivsorganisasjoner, friluftsråd, kommuner og andre organisasjoner.

Det er aktiviteter for store og små, hva med kanopadling, kveldsstund med korps i sykehjemsskogen, undringsløype, sopptur eller et måltid på bål? Nå har du muligheten til å bli kjent med naturperler i nærområdet, med andre mennesker og med spennende lag og foreninger.

Og ikke minst - bli med på en natt i naturen 1. september!

Med ønske om en god Folkehelseuke/Friluftslivets uke 2018 - og en minnerik #nattinaturen!


Publisert: 17.08.2018 13:01:03
Sist endret: 17.08.2018 13:01