Innhold

Det blir tredje gang at Folkehelseuka arrangeres i Nes, og det begynner å bli en hyggelig tradisjon. 

På grunn av at Folkehelseuka arrangeres senere i år vil påmeldingen til uka ikke åpne enda. Arbeidsgruppa for Folkehelseuka skal ha møte i løpet av mars for å se nærmere på årets fokusområder. 

Påmeldingsmuligheter vil bli lagt ut på kommunes nettside så snart de åpner, samt at informasjon om mulighet for påmelding vil bli sendt ut til alle virksomheter i kommunen og registrerte lag og foreninger. Hva er Folkehelseuka?

Fokus på helsefremmende aktiviteter!
Det skjer utrolig mye bra rundt om i bygda og dette ønsker vi å markere ved å synliggjøre aktiviteter gjennom det vi kaller Folkehelseuka. 

Alle som har aktiviteter innenfor fokusområdene (som blir informert om i påmeldingen) kan lage arrangement. Kommunen tar imot påmeldinger, lager og sender ut en felles programfolder til alle husstander i Nes, om hva som skjer i tidsperioden for Folkehelseuka. 

Vi håper derfor at virksomheter i kommunen, organisasjoner, lag og foreninger og andre som har noe å bidra med lager arrangement i sitt nærmiljø, som kan bli en del av den felles programfolderen og dermed en del av Folkehelseuka.

Alle som lager et arrangement er selv ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evt. kostnader for eget arrangement.


Publisert: 11.03.2017 19:18:39
Sist endret: 11.03.2017 19:18