Innhold

Alle kan foreslå kandidater til Folkehelseprisen 2017. Send en kortfattet og informativ begrunnelse til:
postmottak@nes-ak.kommune.no, MERK forslaget med: Folkehelseprisen 2017, 2012/322.
Frist: 27. august 2017.

Folkehelseprisen skal være et synlig bevis på helsefremmende og/eller forebyggende innsats. Prisen tildeles noen som har gjort en særskilt god innsats innenfor Nes kommunes vedtatte satsningsområder for folkehelsearbeidet (se satsningsområdene: www.nes-ak.kommune.no). Barn og unge er en prioritert målgruppe, og det er ønskelig at innsatsen skal bidra til å utgjevne sosiale helseforskjeller. Nytenking og samarbeid vil bli vektlagt.

Lag, foreninger, organisasjoner, sammenslutninger, stiftelser, virksomheter, grupper og bedrifter kan nomineres. Ikke enkeltpersoner.

Folkehelseprisen på kr. 10 000,- vil deles ut under matfestivalen "Brød & Cirkus", så framt juryen finner en verdig vinner.


Publisert: 23.08.2017 16:00:20
Sist endret: 23.08.2017 16:06