Innhold

 

Faren for vårflom blir større når snøsmeltingen øker vannføringen i bekker og elver. NVE varsler nå om økt flomfare, du finner mer informasjon om dette på varsom.no.  

Oppdatert informasjon tirsdag 22. mai

I Mjøsa har vannstanden sunket jevnt siden kulminasjon 18. mai og flomberedskapen i Nes avsluttes.

Tiltak som iverksettes:

 • Flomvoller etablert ved Strandpromenaden fjernes
 • Statens vegvesen er kontaktet og bedt om å fjerne masse som er fylt opp i undergangen inn til Årnes sentrum
 • Alle pumpestasjoner er startet opp igjen

 

Oppdatert informasjon fredag 18. mai

I Mjøsa stiger vannstanden fortsatt noe og var 124,35 moh  i dag kl 13.00, den ventes å kulminere i løpet av få dager  

Vannstanden ved Årnes Bro er  fortsatt synkende og er kl 19.40  i dag  121,97

Se filmen vi har tatt på Svanefoss i dag https://www.youtube.com/watch?v=yaPpURObiLE

Nes kommune følger fortsatt situasjonen i Mjøsa  og kommer med ny informasjon hvis situasjonen endres.

 

Oppdatert informasjon onsdag 16. mai

NVE - Oppdatert status onsdag 16. mai 2018  kl 09.30

Vannstanden i Mjøsa stiger fortsatt noe. Kulminasjon ventes i løpet av noen dager.

Vannstanden i Glomma har vært synkende det siste døgnet. Måling av vannstanden  ved Årnes Bro er kl. 09.50 122,41 moh, den høyste målingen var natt til 14. mai med 122,61 moh.

Nes kommune følger fortsatt situasjonen i Mjøsa  og kommer med ny informasjon hvis situasjonen endres.

Oppdatert informasjon tirsdag 15. mai

NVE Oppdatert informasjon 15. mai 2018 kl 09.30 

-Det er fortsatt stigende vannstand i Mjøsa. I Mjøsa ventes vannstanden å kulminere i løpet av uka på et nivå som er ca. 40 - 50 cm høyere enn vannstanden tirsdag morgen. Erik Holmqvist, vakthavende hydrolog på Flomvarslingen i NVE, opplyser at det i Mjøsa ventes en kulminasjonsvannstand som er ca. 10 cm under nivået i 2013.

Værvarselet er relativt gunstig framover, først et par dager med varme - deretter kaldere og noen nedbør, men foreløpig ikke de store nedbørmengdene. Vannstanden i Glomma har vært svakt synkende det siste døgnet. Målinger av vannføringen ved Årnes Bro er nå 122,54 moh, den høyste målingen vi har hatt under flommen  var  natt til 14. mai med 122,61 moh.

Nes kommune følger fortsatt situasjonen nøye og kommer med ny informasjon hvis situasjonen endres eller seneste onsdag 16. mai.

 

.

 

Oppdatert informasjon mandag 14. mai

Vannstanden ved Årnes bro:

 • kl 16.00 122,57 moh
 • kl 12.30 122,55 moh
 • kl 10.20 122,56 moh
 • kl 09.10 122,57 moh
 • kl 06.40 122,59 moh
 • kl.06.30 122,58 moh

NVE Oppdatert informasjon 14. mai 2018 kl 16.00. 

Vannstanden i Mjøsa og Øyeren stiger fortsatt.

Lukene ved Svanfoss, som regulerer vann ut av Mjøsa, står åpne nå og har etter pålegg fra NVE stått helt åpne i hele vår slik at Mjøsa har blitt maksimalt tappet ned. I tillegg ga NVE sist fredag dispensasjon til å øke tappingen ut av Øyeren med 300 m3/s. -  Det er fortsatt stigende vannstand i Mjøsa og Øyeren. I Mjøsa ventes vannstanden å kulminere i løpet av uka på et nivå som er ca. 50 – 60 cm høyere enn vannstanden mandag formiddag sier Holmqvist i NVE.

NVE Oppdatert informasjon 14. mai 2018 kl 10.00. 

Vannstanden stiger fremdeles i Mjøsa og Øyeren.  I Mjøsa ventes vannstanden å kulminere i løpet av uken på et nivå som er ca. 80 cm høyere enn vannstanden mandag morgen. I Glomma ved Rånåsfoss har vannføringen kulminert med drøyt 3150 m3/s i natt

Nye tiltak som er iverksatt:

 • Sundvegen,  deler av vegen oversvømt
 • Undergang inn til Årnes sentrum er hevet og er åpen for kjøretøy inntil 3,7 m, for kjøretøy over 3,7m er det merket omkjøring
 • Høyevegen skiltet med flom
 • 17. mai arrangement flyttes til Trekanten park
 • Gangveg Vormsund stengt

Nes kommune følger situasjonen nøye og kommer med ny informasjon hvis situasjonen endres eller seneste mandag 15. mai.

Oppdatert informasjon søndag 13. mai

Oppdatert informasjon 13. mai 2018 kl 15.50

Vannstanden ved Årnes Bro er  normalt 120.0 meter o.h, den viser nå 122,58 moh. dette er over 20 års flom, som tilsvarer flommen i  2013.

Nye tiltak som er iverksatt:

 • Statens vegvesen har hevet det andre trafikkløpet i undergangen inn til Årnes sentrum. Veien er åpen
 • Sperret deler av gangveien ved Strandpromenaden
 • Ørbrann bistått med utpumping av vann fra kjeller, Raumnes saga, sør

 

Vi oppfordrer alle til å vise hensyn og holde god avstand til elver/bekker med stor vannføring og bratte skråninger

 

NVE Oppdatert informasjon 13. mai 2018 kl 10.30. 

Flom - orange nivå. Vannstanden stiger fremdeles i Mjøsa, Øyeren og i Glomma fra Skarnes og nedover. Temperaturen er stigende fram mot onsdag, men det ventes lite nedbør. Endringer i prognoser for nedbør og temperatur vil kunne endre flomfaren.

Vannføringen synker i Glomma ovenfor Skarnes, toppen flytter seg nedover mot samløpet med Vorma. Lågen synker til og med Mjøsa. Kulminasjon for Mjøsa og nedstrøms samløpet av Glomma og Lågen. Mindre elver og bekker ventes å ha vært på sitt høyeste tidligere inneværende uke.

Tiltak som er iverksatt:

 • Flomvoller etablert ved strandpromenaden
 • Statens vegvesen har fylt opp det ene trafikkløpet i undergangen inn til Årnes sentrum
 • Noen pumpestasjoner er avstengt
 • Hjemmetjenesten har flyttet enkelte innbyggere midlertidig på grunn av vanskelig adkomst
 • Statens vegvesen har stengt Bygdevegen, Fv. 481  ved Tinnbrua.
 • Bryggehuset på Funnefoss Industriarbeidermuseum er sikret

Nes kommune følger situasjonen nøye og kommer med ny informasjon hvis situasjonen endres eller seneste mandag 14. mai.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss via vår beredskapstelefon: 481 37 350

Oppdatert informasjon kl 08.40. Vannstanden ved Årnes Bro 122,52

Oppdatert informasjon lørdag 12. mai

Oppdatert informasjon kl 01.10. Vannstanden ved Årnes Bro 122,44 moh

NVE Oppdatert informasjon  12.05 2018 kl. 16.36 

Glomma: Varsel om flom på rødt nivå for Glomma er nedgradert til oransje nivå på grunn av mindre nedbør og snøsmelting enn ventet.

NVE oppdatert informasjon 12.05.2018 kl. 11.00.

Varsel om flomfare, rødt nivå for Glomma ned til samløpet med Vorma. 

I tillegg til NVE sine prognoser og observasjoner av vannstanden følger vi også nøye med situasjonen i Elverum og Kongsvinger, som ligger foran oss og sier noe om hva vi kan forvente de neste dagene.

Nes kommune har løpende kontakt med både sentrale myndigheter, Ørbrann og politi.

Tiltak som  nå iverksettes:

 • Det forberedes arbeid med flomvoll på utsatte områder i sentrum:
 • Kobler ut strøm/lys langs elvestien og strandpromenaden
 • Ørbrann følger situasjonen

Statens Vegvesen opplyser at de ikke vil heve jernbaneundergangen før vannet overstiger ca. 10 cm i vegbanen.

Nes kommune følger situasjonen nøye og kommer med ny informasjon hvis situasjonen endres eller seneste søndag 13. mai.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss via vår beredskapstelefon: 481 37 350

Oppdatert informasjon fredag 11. mai

Flom - orange nivå. Flomfaren er fortsatt på oransje nivå for deler av Østlandet melder NVE

Nes kommune følger situasjonen nøye og har gjort nødvendige forberedelser.

Vannstandsmåling ved Årnes bro

Vi presentere data fra en automatisk vannstandsmåler på nettsiden. Måleren vises oppdaterte målinger hvert 10. minutt, normalvannstand og en trend-pil. Du finner den ved å scroller ned på hovedsiden.

Hva kan du gjøre om du bor i et flomutsatt område?

 • Sjekk kummer og sluk
 • Finn ut hvor vannet selv vil gå, det vil alltid gå til det laveste punktet. Sørg for at terrenget har fall fra husveggene.
 • Sikre og flytte verdier bort fra utsatt områder
 • Sørg for at kjellervinduer nær bakken er tette
 • Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring og bratte skråninger

Les mer om naturskader på vår nettside

Film

Se film tatt under flommen i 1995 og i år 2018

 

Telefonvarsling/ befolkningsvarsling


Vi benytter i tillegg til nettside og sosiale medier,  befolkningsvarsling. Varsling kan skje i flomsituasjoner ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner  og en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon i aktuelt område. Vi oppfordrer alle til å gå inn å  sjekke om det er registrert riktig telefonnummer i din husstand  telefonvarsling/befolkningsvarsling

 

Nyttige lenker:

http://www.varsom.no/

https://www.nve.no/

http://www.kriseinfo.no/

http://glb.no/vannstander/tabelloversikt/

https://www.ntbinfo.no/pressemelding/varflomanalyse-7-mai-2018?publisherId=89280&releaseId=17163832

 


Publisert: 10.05.2018 00:15:35
Sist endret: 10.05.2018 00:15