Innhold

Oppdatering onsdag 19. mai:

Vannføringen er økt til gult nivå i løpet av de siste dagene. Ut fra dagens værprognoser ventes ikke vannføringen å nå oransje varslingsnivå i løpet av uka.

Normal vannstansmålingen ved  Årnes Bro er 120,0 moh. I dag kl. 15.20 viser den 121,20

Til orientering var den høysete målingen under flommen i  2018:

 • natt til 14. mai 2018:  122,61

Oppdatering fredag 14. mai: 

Vannføringen har økt i mange små og middels store elver og bekker.  Nes er imidlertid på grønt nivå, ifølge www.varsom.no

Været avgjør

Det er været framover som avgjør hvor stor vårflommen blir.

 • Moderat varme og lite nedbør betyr normal vårflom på gult nivå eller lavere
 • Uvanlig varmt, men lite nedbør betyr stor flom (sannsynlig oransje nivå)
 • Mye nedbør og varme betyr oransje og rødt nivå

Kriseledelsen prioriterer arbeid med flomberedskap, parallelt med den pågående koronapandemien, og følger  utviklingen tett.

Vannstandsmåling ved Årnes bro

Vi presentere data fra en automatisk vannstandsmåler på nettsiden. Måleren vises oppdaterte målinger hvert 10. minutt, normalvannstand og en trend-pil. Du finner den ved å scroller ned på hovedsiden.

Hva kan du gjøre om du bor i et flomutsatt område?

 • Sjekk kummer og sluk
 • Finn ut hvor vannet selv vil gå, det vil alltid gå til det laveste punktet. Sørg for at terrenget har fall fra husveggene.
 • Sikre og flytte verdier bort fra utsatt områder
 • Sørg for at kjellervinduer nær bakken er tette
 • Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring og bratte skråninger

Les mer om naturskader på vår nettside

Telefonvarsling/ befolkningsvarsling


Vi benytter i tillegg til nettside og sosiale medier,  befolkningsvarsling. Varsling kan skje i flomsituasjoner ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner  og en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon i aktuelt område. Vi oppfordrer alle til å gå inn å  sjekke om det er registrert riktig telefonnummer i din husstand  telefonvarsling/befolkningsvarsling

 

Relevante nettsider

En rekke andre internettsider gir detaljert informasjon om flommulighetene, og disse oppdateres kontinuerlig dersom det er behov. Her får du en oversikt over de mest relevante:

 • Varsom.no: Informasjonsside levert av NVE, Statens vegvesen og Meteorologisk institutt
 • Glb.no: Glommen og Laagen Bruksforenings side viser vannstandsutviklingen
 • Sildre.nve.no: En tjeneste fra NVE hvor man også kan følge med på flommens utvikling lenger nord i Glomma. Det er mulig å abonnere på farevarsel fra nve.no
 • Senorge.noViser hvor mye snø det ligger i Glommas nedslagsfelt, og hvor mye vann det er i snøen slik at man har en oppfatning av hva som kan komme
 • Statens vegvesenInformasjon om stenging av fylkesveier, riksveier og E16

Film

Se filmene som er tatt under flommen i 1995 og i 2018

 


Publisert: 14.05.2021 21:01:39
Sist endret: 19.05.2021 15:35