Innhold

Det er i dag 11 nye tilfeller med påvist koronasmitte i kommunen vår. Flere av tilfellene tilhører utbruddet av mutert koronavirus i Årnes barnehage.

Barnehagen ble stengt onsdag på grunn av mistanke om smitte. Alle barn og ansatte ble satt i karantene og husstandsmedlemmene til disse ble satt i ventekarantene.  Flere personer har nå testet positivt, men vi venter fortsatt på flere prøvesvar. 

Hvis barnet, eller den ansatte er symptomfri kan husstandsmedlemmer gå ut av karantene ved første negative prøvesvar.

Barnehagen holdes stengt inntil nærmere informasjon gis.

Ny mistanke om koronasmitte ved Vormsund ungdomsskole

Det er i dag igjen mistanke om koronasmitte ved Vormsund ungdomsskole. I dag gjelder mistanken et annet trinn enn det vi meldte om i går. Smittesporing viser at ca. 90 elever og 23 ansatte ved skolen må i karantene og vil bli testet.

Husstandsmedlemmer til elever og ansatte settes i ventekarantene. Hvis eleven, eller den ansatte er symptomfri kan husstandsmedlemmer gå ut av ventekarantene ved første negative prøvesvar.

Dagens smittesituasjon i Nes:

I dag sitter 46 av våre innbyggere i isolasjon med påvist korona (Covid-19).

Totalt, siden vi begynte å registrere har 368 personer i kommunen fått påvist koronasmitte og av disse er 321 personer ute av isolasjon/friskmeldte og to er døde.  

Les mer om:

Testing: https://www.nes.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/koronavirus/koronatesting/

Karantene: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/

Ventekarantene: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/forsterket-tisk2/#ventekarantene-for-naerkontaktens-husstandsmedlemmer

Status koronasmitte i kommunen: www.nes.kommune.no/korona


Publisert: 12.03.2021 19:36:51
Sist endret: 12.03.2021 19:36