Innhold

Ved en teknisk feil har det kommet med en skrivefeil i enkelte utsendte valgkort i Nes kommune. Valgdagene er, som opplyst i øverste del av informasjonen, søndag 12. og mandag 13. september.

Du kan altså kun stemme i hjemkommunen på valgdagene 12. og 13. september, når forhåndsstemmeperioden er over. Hvilken hjemkommune du tilhører står på valgkortet.


Publisert: 05.08.2021 12:27:35
Sist endret: 05.08.2021 12:27