Innhold

Etter retningslinjer fra Skatt Øst ble det fakturert tilsynsgebyr for feiing inklusive merverdiavgift for perioden 1.10.2016 – 31.3.2017. I en ny vurdering fra Skatt Øst konkluderes det med at det ikke skal beregnes merverdiavgift på tilsynsgebyr.

Tilsynsgebyr for perioden er korrigert på faktura for 2. kvartal 2017.


Publisert: 09.05.2017 15:07:00
Sist endret: 09.05.2017 15:07