Innhold

Avregning av vann- og avløpsgebyrer for 2022

På første faktura avregnes vann- og avløpsforbruk for 2022. Avregningen er basert på innrapportert/avlest vannmålerstand på slutten av 2022. Målt forbruk og innbetalt forskudd i 2022 blir avregnet mot hverandre.  

  • Dersom det er betalt mindre i forskudd vann/avløp enn det er forbrukt, vil merforbruket legges til på faktura for 1. termin.  
  • Dersom det er betalt mer i forskudd vann/avløp enn det er forbrukt, vil overskytende trekkes fra på faktura for 1. termin. Noen vil oppleve å få tilbake penger (kreditnota). 
  • Om målerstanden er rappoprtert inn feil må du ta bilde av vannmåleren og sende til gebyrer@nes.kommune.no

Hvorfor finner jeg ikke fakturaen fra kommunen?

Utsendelse av fakturene tar et par dager, det kan derfor hende at du må sjekke igjen om noen dager.

Bankene har gjort noen endringer siste året pga GDPR som f.eks. kan ha endret fakturamottaker eller at mottaker ikke kan åpne fakturaen i nettbanken. 

Fakturen sendes til tinglyst hjemmelshaver på faktureringstidspunktet, i valgt løsning for mottak gjennom din banks multikanal. Her kan du velge hvordan du vil ha din faktura, på e-faktura, avtalegiro, digipost, vipps eller post.

(Løsningen knytter seg til personnummer/organisasjonsnummer til hjemmelshaver og det er derfor ikke mulig å bruke en annen fakturamottaker enn tinglyst eier.)

Ta kontakt med din bank for mer informasjon.

For bytte fra en hjemmelshaver til en annen på faktura, send mail til gebyrer@nes.kommune.no

Kan jeg dele opp regningen?

Ta kontakt med Innfordringen/Eidsvoll kommune på e-post: innfordring@eidsvoll.kommune.no

Eller telefon 940 23 608 / 477 84 497

Gebyroversikt 2023

Her kan du se oversikt over alle gebyrene for 2023

Flere svar om kommunale avgifter

Trykk her for ofte stilte spørsmål om de kommunale huseiergebyrene


Publisert: 14.02.2023 09:49:20
Sist endret: 16.02.2023 13:09