Innhold

Fra og med 16. juni har norske helsemyndigheter åpnet for at koronavaksiner som er godkjent av EMA og satt i utlandet, kan etterregistreres i Norge.  

Etterregistreringen kan gjøres av fastlege, av privat helsetjeneste eller av kommunehelsetjenesten. 

Norske kommuner er ikke pålagt å tilby etterregistrering til sine innbyggere, men Nes kommune ønsker å legge til rette for at innbyggere får dette tilbudet av kommunen. Dersom dette skulle bli så ressurskrevende at det oppstår kapasitetsproblemer, må kommunen imidlertid vurdere å trekke tilbudet. Da kan du i så fall få gjort etterregistreringen hos fastlege eller privat helsetjeneste. 

Hvordan etterregistrere godkjent koronavaksine i Nes kommune?  

  • Du må ha dokumentasjon på at du har tatt vaksine i utlandet. 
  • Du må være i Norge når du avtaler etterregistrering av vaksine.  
  • Ring kommunens vaksinasjonstelefon på 66 10 40 80 og avtal time for etterregistrering. Vaksinetelefonen er åpen for henvendelser hverdager fra kl. 09.00 - 13.00.   
  • Etterregistreringen skjer ved personlig oppmøte på forhåndsoppsatt time. Du må ta med og vise frem pass/førerkort og dokumentasjon på at du har fått vaksine. Dokumentasjonen MÅ inneholde identifikasjonsnummer, vaksinasjonsdato og type vaksine. Dokumentasjonen bør også inneholde batchnummer, vaksinatør og signatur eller stempel. 
  • Bor du i en annen kommune enn Nes, må du henvende deg dit. 
  • Nes kommune etterregistrerer ikke vaksiner for personer som oppholder seg i utlandet. Dette må gjøres via fastlege eller privat helseaktør. 

Les mer: Nå kan du få etterregistrert koronavaksiner tatt utenfor Norge - FHI 


Publisert: 06.07.2021 13:23:08
Sist endret: 06.07.2021 13:23