Innhold

Følgende ble vedtatt:

  1. Ordfører, varaordfører, rådmann og kommunalsjef for kultur og mangfold har vigselsmyndighet i Nes kommune. Endringer i vigselsmyndighet behandles av kommunestyret.
  2. Det tilbys vielser på Lillerommen hverdager, primært fredager, i tidsrommet kl. 9-15. Dette er kommunens ordinære tilbud, og er gratis for alle kommunens innbyggere. Kommunestyresalen brukes som reserve.
  3. Vielser utenom ordinært tilbud kan gjennomføres mot betaling (700 kr pr påbegynte time).
  4. Brudepar bosatt i andre kommuner kan vies i Nes mot betaling (700 kr).
  5. Vielser som er gebyrbelagt må avbestilles innen 24 timer før vielsen, ellers påløper gebyret.
  6. Når drifter av Lillerommen er avklart, gis rådmannen fullmakt til å inngå avtale med drifter om organiseringen av kommunale vielser på Lillerommen.

Les mer om vielser i Nes kommune her.


Publisert: 03.12.2018 15:12:31
Sist endret: 03.12.2018 15:12