Innhold

Nytt kommunenummer for Nes blir 3034

​Er du er i gang med en delings-, seksjonerings- eller sammenslåingssak av eiendommen din? Matrikkelen og grunnboken stenger en kort periode på slutten av året, og det vil kunne påvirke tidspunktet for matrikkelføring og tinglysing av eiendomsendringen.

Kartsystemene Matrikkel (offisielt register for eiendom)

Matrikkelen stenges for alle landets kommuner i perioden 13. desember 2019 kl. 18.00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 9 virkedager. Det medfører blant annet at det ikke er mulig med eiendomsdannelse, adressering eller bygningsregistering i denne perioden.

Grunnbok (tinglysingsregister for fast eiendom)

Grunnboken stenges for all oppdatering i perioden 27. desember 2019 kl. 20.00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 1 virkedag. Dette betyr at ingen dokumenter kan sendes til tinglysing verken elektroniske eller på papir i denne perioden.

​Stengingen av matrikkel og grunnbok i desember 2019 skal sikre at 110 millioner dataendringer kan produksjonsettes uten feil, og distribueres 1. januar 2020. Dataene i matrikkel og grunnbok er tilgjengelig i Kartverkets innsynstjenester hele perioden, men med data fra frystidspunktet.


Publisert: 11.11.2019 22:00:23
Sist endret: 16.10.2020 10:56