Innhold

Det er fortsatt stor risiko for koronasmitte. Nes kommune jobber hele tiden for at det ikke skal oppstå koronasmitte hos beboere og pasienter på alle helse- og omsorgsinstitusjoner.

Vi ber om at dere som er pårørende er forsiktige og viser aktsomhet slik at smitte ikke sprer seg!

Gjeldende besøksregler for sykehjem og bofelleskap

  • Alle besøkende må ringe til avdelingen i forkant av besøket, senest dagen i forveien, og gjøre en avtale
  • Hvert besøk begrenses til to personer og med inntil en times varighet
  • Alle besøkende blir registrert ved ankomst

Det er viktig at alle fortsetter å være med på dugnaden og viser respekt for de ekstraordinære tiltakene som settes inn for å opprettholde kontroll på smitten.

Nes kommune følger utviklingen av smittesituasjonen og oppdaterer retningslinjene i henhold til nasjonale myndigheter sine anbefalinger.


Publisert: 07.08.2020 13:03:11
Sist endret: 07.08.2020 13:03