Innhold

Mellom 25 og 30 elever, ansatte og andre nærkontakter er satt i karantene etter at en elev ved Vormsund ungdomsskole har testet positivt for korona (Covid19).

Elever som er i karantene vil ha hjemmeskole med alternativt undervisningsopplegg de dagene de må være hjemme. 

Kommuneoverlegen har full oversikt over smittesituasjonen og smitteoppsporingen knyttet til denne eleven, og har vært i telefonisk kontakt med alle som er å betrakte som nærkontakter.

Foresatte behøver derfor ikke kontakte skolen for å undersøke om deres barn har vært i kontakt med vedkommende som er smittet. Vi minner også om at det grunnet taushetsplikt og personvernhensyn ikke kan gis informasjon som identifiserer eleven, og ber om forståelse for dette.

Skolen samarbeider tett og kontinuerlig med kommuneoverlegen og denne situasjonen medfører ikke noen økt smittefare ved skolen hverken for elever, lærere eller andre ansatte.

Elever som ikke er blitt kontaktet av kommuneoverlegen møter som normalt på skolen mandag.


Publisert: 24.05.2020 17:56:44
Sist endret: 24.05.2020 18:04