Innhold

Nes kommune har ekspropriert en eiendom langs Hvamsmovegen.  Beklageligvis har det skjedd en glipp internt, slik at det nå fremstår som om at vi er i ferd med å reversere vedtaket om riving av huset på eiendommen. Dette medfører ikke riktighet og vi forholder oss til kommunestyrets vedtak om riving i samsvar med vedtatt reguleringsplan.

 


Publisert: 22.05.2017 15:34:56
Sist endret: 22.05.2017 15:34