Innhold

 

Eiendomsskattelister i Nes 2019

Kommunestyret i Nes har istedenfor ny allmenn taksering gjeldende fra 2019, vedtatt 10 % økning (kontorjustering) av eiendomsskattetakstene. Økningen skjer i henhold til eiendomsskatteloven § 8 A-4.

Offentlig utlegg av eiendomskattelister for 2019

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelistene ut til offentlig gjennomsyn i 3 uker fra 1. mars. Papirversjon av skattelistene er lagt ut for gjennomsyn på servicetorget på rådhuset.

Skattesatsen er 3 promille, og innbetales over 4 terminer sammen med øvrige kommunale avgifter.

Klage vedrørende eiendomsskatt kan fremmes hvert år i forbindelse med årlig utskrivning av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klage må sendes skriftlig til kommunen innen 6 uker, det vil si innen 12. april 2019.


Publisert: 27.02.2019 08:09:00
Sist endret: 27.02.2019 08:09