Hvorfor egenberedskapsuke? 

Målet med Egenberedskapsuka 2019, som varer fra 28. oktober til 3. november, er å øke folks kunnskap om egenberedskap slik at flere gjør fornuftige forberedelser. Det er en nasjonal kampanje fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Myndighetene anbefaler at alle husstander i Norge tar noen enkle grep for å bedre sin egen beredskap.

DSB har utarbeidet konkrete råd som du kan lese på sikkerhverdag.no. Der finner du blant annet forslag til et beredskapslager for å klare seg hjemme i minst tre døgn.

Det er flere forhold som gjør at det kommer egenberedskapsråd til befolkningen.

Mer ekstremvær er blant de viktigste årsakene. Ekstremvær kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur, som for eksempel strøm, vann og mobilnett.

I tillegg bor vi i Norge,  som er blant verdens tryggeste og mest stabile land. Her er vi vant til at det meste stort sett fungerer som det skal. Det er veldig mange funksjoner vi er avhengig av for at vårt daglige liv skal gå rundt uten store problemer og det er faktisk en sårbarhet.

Ikke vær bekymret - vær forberedt

Selv om vi lever i et trygt land, kan uønskede hendelser oppstå hos oss også. Hvis vi rammes av en stor hendelse eller krise, er det mange som trenger hjelp.

Hvis flere av oss er i stand til å ta vare på oss selv, og de rundt oss ved en hendelse, kan hjelpen settes inn der behovet er størst. På den måten er du en del av Norges beredskap.