Innhold


Foto: G. Røkeberg/DSB

En viktig del av vår totale beredskap i Norge er at alle planlegger for å klare seg selv i tre døgn, dersom det skjer en uønsket hendelse. Det betyr at du kan dekke egne grunnleggende behov for varme, drikke, mat, legemidler, hygiene og informasjon – i tre døgn. Det er viktig for at vi ved slike hendelser kan prioritere å hjelpe de som trenger det aller mest først.

Se film om: Egenberedskap være forberedt

Hvorfor egenberedskapsråd nå?
Det er flere forhold som gjør at det kommer egenberedskapsråd til befolkningen nå. Mer ekstremvær er blant de viktigste årsakene. Ekstremvær kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur, som for eksempel strøm, vann og mobilnett.

I tillegg er vi som bor i Norge – som er blant verdens tryggeste og mest stabile land – vant til at det meste stort sett fungerer som det skal. Det er veldig mange tjenester og funksjoner vi er avhengig av for at vårt daglige liv skal gå rundt uten store problemer. Det er faktisk en sårbarhet.

Du er en del av Norges beredskap

Selv om vi lever i et trygt land, kan uønskede hendelser oppstå også hos oss. Og hvis vi rammes av en stor hendelse eller krise, er det mange som trenger hjelp.

Ved å være forberedt bidrar du til at de som trenger det mest, får hjelp først i en eventuell krisesituasjon. På den måten er du en del av Norges beredskap.

Dette gjør vi i Nes under Egenberedskapsuka 2021

I Nes vil vi publisere informasjon om egenberedskap på våre digitale plattformer gjennom uka for å bidra til økt kunnskap. Vi deler ut brosjyrer på følgende steder i Nes (med forbehold at vi får tillatelse til å dele ut her):
Nes bibliotek på Årnes
Nes Rådhus servicetorget
Årneskvartalet
Skogbygda (Joker)
Auli (butikk oppdateres)
Neskollen (Rema 1000 og Nes arena)
Vormsund (senteret)
Opaker (FUVO)
Årnes gamle skole
Nes Frivilligsentral


På Nes bibliotek har vi laget en utstilling av et beredskapslager, til inspirasjon for hvordan ditt beredskapslager kan se ut. Kom å se! :-) 

Du finner mer informasjon på: https://www.sikkerhverdag.no/egenberedskap

Egenberedskapsuka arrangeres av DSB i samarbeid med kommuner over hele landet.

 


Publisert: 01.11.2021 08:00:11
Sist endret: 01.11.2021 12:39