Innhold

I Norge følges det nøye med drikkevannskvaliteten, og vi kan trygt drikke vann fra springen. Innimellom kan det likevel skje at noen får forbigående magesyke av drikkevannet, og siden folk sjelden går til lege for dette, vites det lite om omfanget. Dette kan nesbuen nå være med på øke kunnskapen om, da Folkehelseinstituttet skal i gang med en nasjonal undersøkelse om dette tema. Personer fra hele landet vil bli invitert til å delta i studien. Undersøkelsen gjelder husstander tilknyttet vannverk som forsyner minst 20 husstander med vann.

Undersøkelsen er viktig for å kunne sikre et godt og trygt drikkevann i fremtiden, så Nes kommune støtter opp under Folkehelseinstituttets oppfordring om å delta i studien dersom du er blitt invitert.

Les mer om studien i Folkehelseinstituttets pressemelding


Illustrasjonsfoto, fotograf: Berna Marie Sommerseth


Publisert: 07.01.2019 15:48:01
Sist endret: 07.01.2019 15:48