Innhold


Kommunen gir driftstilskudd til frivillige organisasjoner innen idrett, sang/musikk, barne- og ungdomsaktiviteter og integrering av mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfrist: 1.april 2020.

For mer informasjon og søknadsskjema se tilskudd og støtteordninger. 


Publisert: 27.02.2020 08:26:04
Sist endret: 27.02.2020 08:26