Innhold

Kommunen gir driftstilskudd til frivillige organisasjoner innen idrett, sang/musikk, barne- og ungdomsaktiviteter og integrering av mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfrist: 1.april 2018

For mer informasjon og søknadsskjema se tilskudd og støtteordninger.


Publisert: 05.03.2018 09:16:15
Sist endret: 05.03.2018 09:16