Innhold

Kommunen gir driftstilskudd til frivillige organisasjoner innen idrett, sang/musikk, barne- og ungdomsaktiviteter og integrering av mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfrist: 1.april 2017

For mer informasjon og søknadsskjema se tilskudd og støtteordninger.


Publisert: 07.03.2017 08:35:29
Sist endret: 07.03.2017 08:35