Innhold

Nes kommune har i løpet av de siste ukene fått flere henvendelser om digital hjemmeundervisning fra foresatte, elever, ansatte og allmenheten.  Henvendelsene kommer fordi mange er opptatte av å skape trygge rammer for julefeiringen.

Kriseledelsen vedtok i dagens møte digital hjemmeundervisning 21. og 22. desember.

På denne måten får elever og ansatte fire dager ekstra der antall kontaktpunkter reduseres betydelig, og inngangen til juleferien blir bedre med mindre risiko for smitte. Vi gjør oppmerksom på at dette er ordinære skoledager, og det forventes at elevene er pålogget Teams fra skolestart og til skoleslutt.

Avgjørelsen om digital hjemmeundervisning ble tatt på bakgrunn av blant annet smittevernvurderinger fra kommuneoverlegen. Kommuneoverlegens vurdering bygger blant annet på:

  • Det har vært stabilt smittetrykk i kommunen de siste ukene
  • Smitten er spredt rundt i hele kommunen
  • Det er mye smitte i Gardermoregionen

 

Skole og SFO er åpen for foresatte som har behov for det.  

Har du spørsmål, ta kontakt med din skole.

 


Publisert: 10.12.2020 10:10:00
Sist endret: 10.12.2020 10:10