Innhold

Med bakgrunn i økende smittespredning av koronaviruset og nye nasjonale smitteverntiltak gjeldende fra og med 4.januar, er det besluttet å innføre besøksforbud ved Nes sykehjem fra i dag 4. januar 2021. Besøksforbudet vil i første omgang gjelde fram til og med 18. januar 2021.

Budskapet fra myndighetene er å redusere sosial kontakt til et minimum og til de en er sammen med i det daglige. Dette ligger også til grunn for vurderingen av besøksforbud ved sykehjemmet.

For besøk til alvorlig syke og døende gjelder egne regler.


Publisert: 04.01.2021 15:19:12
Sist endret: 04.01.2021 15:22