Innhold

Vi har per nå 34 personer i isolasjon med påvist koronasmitte i kommunen. 13 av de smittede er tilknyttet et smitteutbrudd ved Runni ungdomsskole.  230 elever i 8. og 9. trinn er satt i karantene med tilbud om testing. 10. trinn er på skolen og vil få tilbud om testing.

-Nå er det viktig å følge de råd og regler som er gjeldende, sier kommuneoverlege Unni Berit Schjervheim. Hun påpeker viktigheten av å redusere antall nærkontakter i løpet av en uke og være mer bevisst på hvor mange steder vi oppsøker, og hvor mange aktiviteter vi deltar på.

Vi kan ikke slappe av!

Nå er det ekstra viktig at vi alle følger smittevernreglene:

  • Har du symptomer, også om du tror det er allergi må du teste deg.
  • Hør på smittesporerne. Er du i smittekarantene   eller ventekarantene,  sett deg inn i hva det innebærer og respekter reglene.
  • Hold nødvendig avstand til andre og bruk munnbind der du ikke kan holde nødvendig avstand.
  • Ha kontakt med færre. Begrens sosial kontakt/antall nærkontakter

Er du i karantene og fått beskjed om å teste deg
Du må forholde deg til de tider du har fått for karantene og testing av smittesporerne i Nes. Dette er viktig for at at smittesporerne kan ha full oversikt over smittesituasjonen i kommunen.

Ny forskrift?
Kriseledelsen vil vurdere å innføre ny forskrift i forhold til blant annet fritidsaktiviteter og arrangement om vi ikke sammen får redusert smitten

Smittesporing – TISK arbeid
Testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK) sammen med målrettede kontaktreduserende tiltak har siden epidemiens start vært et hovedvirkemiddel for å stoppe lokale utbrudd og holde epidemien under kontroll.

Smittesporing er et møysommelig og viktig arbeid og noe vi er helt avhengig av i smittevernet vårt. Du må stole på, og forholde deg til den informasjonen du får fra skiftesporene våre. Smittesporingsteamet har høyt arbeidspress når det er mye smitte i kommunen. Det er viktig at du eller dere som får en telefon angående isolasjon på bakgrunn av en positiv koronatest eller blir bedt om å gå i karantene fordi du er nærkontakt, følger den beskjeden du får.

Nes kommune følger nasjonale regler og anbefalinger
Les hva som er gjeldende: HelseNorge.no https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/#nasjonale-regler

Information in different languages:

 


Publisert: 03.05.2021 13:01:51
Sist endret: 03.05.2021 14:44