Innhold

Straks går Demokraticamp av stabelen!

Demokraticamp er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Gardermoregionen, Eidsvoll 1814 og Ungt Entreprenørskap Akershus. Opplegget bygger på læringsmetoden Innovasjonscamp som er utviklet for elever i ungdomsskolen med fokus på kreativitet og nyskaping. Det er Eidsvoll 1814 som har laget årets oppdrag.

Årets tema er «Lykke og miljø».

Democraticamp avholdes:

  • Runni ungdomsskole 5. mars
  • Vormsund ungdomsskole 7. mars

8. klassingene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling, som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. 

Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er sentralt i en Innovasjonscamp. Oppdragsgiveren gir elevene den bakgrunnsinformasjonen de trenger for å løse utfordringen de får presentert.

Gruppen må samarbeide om å finne fram til den mest innovative løsningen. Løsningen blir så presentert for en jury.

 

 


Publisert: 04.03.2019 14:33:02
Sist endret: 04.03.2019 14:33