Innhold

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også vannforsyningssystem som er små, for eksempel hvor en brønn forsyner to hus med drikkevann. Husstander som har privat brønn, men ikke deler drikkevannet med andre, er ikke pålagt å registrere sin vannforsyning. Lenke til registreringsskjemaet finnes på mattilsynet.no.

 

Vannforsyningssystem og krav
Betegnelsen vannforsyningssystem brukes om systemer som forsyner mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig med drikkevann. Boliger med felles vannforsyning, for eksempel fra en brønn, utgjør dermed et vannforsyningssystem. I januar 2017 kom det en ny drikkevannsforskrift som satte tydeligere krav til trygt drikkevann, også for små vannforsyningssystem, der i blant med krav om registrering av vannforsyningssystemet.

 

Fordeler ved å registrere vannforsyningssystemet
Kommunene skal ta drikkevannshensyn i sitt arbeid. Blant annet for å sikre at kommunen har informasjonen som kreves for å legge gode kommunale planer og reguleringsplaner, er alle som har et lite vannforsyningssystem nå pålagt å registrere vannforsyningssystemet hos Mattilsynet. Kommunen vil på denne måten få tilgang til den geografiske plasseringen av vannforsyningssystemene, slik at dette kan hensyntas på et tidlig tidspunkt i fremtidig arbeid.

 

Registreringen
Lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no. Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et mobiltilpasset skjema til formålet. I skjemaet registreres vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og videre besvare noen få tilleggsspørsmål.

 

Mer informasjon
Mer informasjon om de nye reglene finnes i drikkevannsforskriften, hvor kravet om registrering og definisjon av hva et vannforsyningssystem er plassert i henholdsvis § 17 og § 3, bokstav k.
Brosjyren «Informasjon til de minste vannforsyningssystemene» på mattilsynets nettsider gir også nyttig orientering som er spesielt beregnet for små vannforsyningssystem.

 

Har du spørsmål til registreringen? Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på 22 40 00 00, og spør om å få snakke med din lokale avdeling.


Publisert: 22.05.2018 14:58:10
Sist endret: 22.05.2018 14:58