Innhold

Dør-til-dør bestillingstransport er et ettårig prosjekt hvor man får testet ut erfaringer med fleksible bussruter i spredtbygde områder. Bestillingstransporten tilbys seks dager i uka, åtte timer per dag.  

Oppstarten ble markert på Årnes gamle skole, eldresenteret i dag, mandag 11. november. Mange fremmøtte var spente på å høre om det nye tilbudet, som nå kan bestilles og tas i bruk.

En gavepakke

- Dette er en gavepakke til våre innbyggere sier ordfører Grete Sjøli.  Kommunen er stor i utstrekning og mange har i dag ikke tilgang til offentlig kommunikasjon, noe som gjør det utfordrende å både komme seg til butikk, lege og sosiale arrangement.  Tilbudet med dør-til-dør bestillingstransport vil gjøre det mye enklere å være innbygger i Nes.  Jeg vil rette en stor takk til Ruter og Akershus fylkeskommune som har gjort dette mulig.


Hvordan fungerer ordningen?

Første gang du bestiller reise trenger Ruter noen personopplysninger (navn, adresse og fødselsdato) for å få levert tjenesten til deg.

  • Transport bestilles på telefon 24 20 20 44 i tidsrommet kl. 08.00 til 16.00 mandag til lørdag, senest en time før avreise. Oppgi tidspunkt for når du ønsker å bli hentet og kjørt hjem igjen, samt om du har med følge og/eller hjelpemiddel.
  • Tilbudet gjelder (minibussene kjører) mandag til lørdag, fra klokken 09.00-17.00
  • Prisen for en reise er ordinær honnørbillett. Har du med en ledsager eller venn gjelder Ruters ordinære billettpriser.  Billetten kan kjøpes kontant om bord, Ruter Billett, reisekort eller Impulskort.
  • En minibuss henter deg hjemme til avtalt tid, og tar deg dit du skal innenfor tilbudets område. Reiseruten blir lagt opp etter hvilke bestillinger som kommer inn.
  • Vær klar til oppsatt hentetidspunkt. Er transporten forsinket blir du varslet om dette.

 

Sosial møteplass

– Vi ønsker også å få læring fra drift i et spredtbygd e som Nes. Her er det mange eldre som bor, men det er ikke så mange som reiser kollektivt fordi det blir for tungvint. Det blir spennende å se om dette tilbudet vil bli brukt og hvordan de fleksible rutene vil fungere. Målet er å gjøre bussturene til en sosial møteplass, der flere reiser samme vei, sier Ruters områdeleder i nordøst Trine Holand. 

Nes er valgt som testområde fordi det er behov for å løse transportbehovet i et område som ikke har så godt grunnlag for ordinær kollektivtransport. Nes-piloten er del av EU-prosjektet Response, som forsker på «on-demand» bestillingstransport i spredtbygde områder. Akershus Fylkeskommune finansierer piloten, som gjennomføres i samarbeid med Nes kommune og Ruter.

Bruk tilbudet!

– Vi er opptatt av å sikre god mobilitet for alle, og bidra til livskvalitet. Nes-piloten vil kunne gi oss nyttig erfaring med fleksible bestillinger, som vil komme godt med i fremtidig tilbudsutvikling. Jeg vil oppfordre nesbuene til å teste den nye tjenesten og forhåpentligvis bruke minibussene masse det neste året, sier leder av hovedutvalget for samferdsel i Akershus, Solveig Schytz.

Les mer om ordningen:

https://ruter.no/om-ruter/prosjekter/bestillingstransport/pilot-nes/

 

Noen utfordringer i innkjøringsperioden
Lørdag 16. november kom ingen gjennom på oppgitt telefon, dette er nå ordnet opp i og Ruter beklager.

Tilbudet gjelder mandag til og med lørdag mellom kl. 0900 og 1700.

 

 

 

 

Bilde
fra venstre: Ordfører Grete Sjøli,  tidligere leder i Nes eldreråd Odd Istad, leder hovedutvalget for samferdsel i Akershus Solveig Schytz,  bruker av tilbudet Irene Fogelstrand og Ruters områdeleder i nordøst Trine Holand.

 

 

 

Disse tre sjaførene skal betjene minibussene i hvert sitt område

 

Oppstarten ble feiret med kake

 

Mange var møtt opp på Årnes gamle skole for å høre om det nye tilbudet.

 


Publisert: 11.11.2019 20:10:53
Sist endret: 16.06.2020 12:37