Innhold

Ifm at BUK har arrangert en anbudskonkurranse, skal BUK få presentert innhold fra tilbydere og vedta hvilken tilbyder de ønsker samarbeid med for å forebygge mobbing i kommunen. Dette vil skje i kommunestyresalen 12. juni, kl 12.00-14.00, og alle represnetantene er innkalt. Møtet er åpent.


Publisert: 08.06.2018 10:43:45
Sist endret: 08.06.2018 10:43