Innhold

I løpet av 2017 gjennomfører vi flere brukerundersøkelser.

Brukernes synspunkter er viktig for å utvikle og forbedre tjenestene i kommunen.

Regelmessige brukerundersøkelser tas i bruk som en tilbakemeldingsmetodikk for hvordan brukerne opplever den tjenesten de får. Brukertilfredshet gir et øyeblikksbilde av brukernes opplevelse av kvaliteten på tjenestene. Derfor er brukerundersøkelser et verktøy for å måle tjenestekvalitet, og et verktøy som gir oss viktige innspill til forbedringer.

Vi er opptatt av å skape et godt tilbud for brukerne i Miljøarbeidertjenesten. Da er det viktig for oss å vite hvordan brukerne, og pårørende/brukerrepresentanter, opplever kvaliteten på tjenestene.

I uke 3-6 gjennomføres det derfor brukerundersøkelse for pårørende/brukerrepresentanter i Miljøarbeidertjenesten. Senere denne uken vil de få tilsendt  undersøkelsen hjem i posten. Undersøkelsen kan besvares på vedlagt skjema, eller elektronisk på internett. Det er frivillig å delta, men vi håper at flest mulig svarer slik at vi får hjelp til å videreutvikle tjenestene våre.

Frist for å svare på undersøkelsen er 12. februar 2017.

I februar og mars vil også brukerne i Miljøarbeidertjenesten få mulighet til å delta i brukerundersøkelsen. Studenter med praksisplass i Miljøarbeidertjenesten vil hjelpe oss med gjennomføring av undersøkelsen. Studentene vil intervjue hver enkelt bruker som kan og vil delta i undersøkelsen etter et standard spørreskjema


Publisert: 21.01.2017 13:53:31
Sist endret: 21.01.2017 13:53