Innhold

I disse dager gjennomfører kommunen en brukerundersøkelse for vann- og avløpstjenesten.

Et tilfeldig utvalg av kommunens vann- og avløpsabonnenter (både Nes kommunale vannverk og Årnes vannverk) vil motta et informasjonsskriv i posten med tilbud om å delta i undersøkelsen. For å besvare undersøkelsen går man inn på www.svar.bedrekommune.no og taster inn engangspassordet som er oppgitt i brevet. Hvis du har mistet engangspassordet kan du få utdelt et nytt.

Deltakelse i brukerundersøkelsen er selvfølgelig frivillig. Vi oppfordrer likevel alle som får tilbud om å delta til å besvare undersøkelsen. Den tar kun noen få minutter å gjennomføre, og dine tilbakemeldinger vil bidra til at vi kan forbedre vårt tjeneste- og servicenivå. Alle besvarelser behandles anonymt

Nes kommune har et mål om å levere tjenester med god nok kvalitet til brukerne. Kvalitetsutvikling gjennom blant annet bruk av brukerundersøkelser skal bidra til å avklare forventninger og gi informasjon om kommunens tjenestetilbud. Ved bruk av brukerundersøkelser får vi tilbakemelding fra brukere om hvordan de opplever kvaliteten på tjenesten de mottar. Disse synspunktene er viktige for å videreutvikle og forbedre tjenestetilbudet i kommunen.

Brukerundersøkelser i Nes kommune gjennomføres med verktøyet www.bedrekommune.no, utarbeidet av KS (Kommunesektorens organisasjon). I denne portalen har vi tilgang til standardundersøkelser innenfor de fleste av tjenesteområdene våre, og spørreundersøkelsene måler tjenestekvalitet, bruker- og medarbeidertilfredshet.


Publisert: 02.10.2017 08:31:43
Sist endret: 02.10.2017 08:31