Innhold

Personer som har fått et vedtak i en byggesak i perioden 1.1.2016 – 1.7.2017 har mottatt en mail med et tilbud om å delta i undersøkelsen. For å besvare undersøkelsen følger du linken i mailen, eller går inn på Bedrekommune og taster inn engangspassordet som ble oppgitt i mailen. Alle besvarelser behandles anonymt.

Deltakelse i brukerundersøkelsen er selvfølgelig frivillig. Vi oppfordrer likevel alle som får tilbud om å delta til å besvare undersøkelsen. Den tar kun noen få minutter å gjennomføre, og tilbakemeldingene bidrar til at vi kan forbedre kommunens tjeneste- og servicenivå.

Nes kommune har et mål om å levere tjenester med god nok kvalitet til brukerne. Kvalitetsutvikling gjennom blant annet bruk av brukerundersøkelser skal bidra til å avklare forventninger og gi informasjon om kommunens tjenestetilbud. Ved bruk av brukerundersøkelser får vi tilbakemelding fra brukere om hvordan de opplever kvaliteten på tjenesten de mottar. Disse synspunktene er viktige for å videreutvikle og forbedre tjenestetilbudet i kommunen.

Brukerundersøkelser i Nes kommune gjennomføres med verktøyet Bedrekommune utarbeidet av KS (Kommunesektorens organisasjon). I denne portalen har vi tilgang til standardundersøkelser innenfor de fleste av tjenesteområdene våre, og spørreundersøkelsene måler tjenestekvalitet, bruker- og medarbeidertilfredshet.

 


Publisert: 25.09.2017 11:24:09
Sist endret: 19.08.2020 14:45