Innhold

Onsdag 23. januar ble det avholdt informasjonsmøte i Nes rådhus om utbygging av bredbånd til aktuelle områder i Nes. 

Velforeningenes arbeidsgruppe for mobil og bredbånd og alle berørte velforeninger var invitert til å møte kommunen og utbygger for å bli orientert om status og veien videre.

Her finner du mer informasjon om status og fremdrift


Publisert: 24.01.2019 14:59:50
Sist endret: 24.01.2019 14:59