Innhold

   

I den senere tid har det vært en del diskusjon på sosiale medier om bowling i Neshallen.            
 
Vi vil derfor komme med noen faktaopplysninger
Bowlinghallen har vært uten driver i flere år og har av den grunn ikke vært åpen for allmenheten.
Noen få, som er medlem av Bowlingklubben har hatt tilgang til hallen og disponert lokalene.
I forbindelse med bygging av Nes svømmehall ble det bestemt og også se på muligheten for å utvikle Neshallens lokaler til allmenne formål

Publisert: 05.04.2017 14:57:29
Sist endret: 05.04.2017 14:57