Innhold

Fra 1 januar har  kommunen overtatt ansvaret for borgerlige vielser. 

I Nes er det ordfører, varaordfører, kst. rådmann og kommunalsjef kultur og mangfold som kan vie deg.

Hvis du ønsker å gifte deg borgelig. les mer om hvordan du går frem på vår nettside.

Informasjon om borgelig vielse i Nes kommune


Publisert: 05.01.2018 10:56:21
Sist endret: 05.01.2018 10:56