Innhold

Nes kommune og Esval Miljøpark støtter opp om den nasjonale ryddedagen 3. mai.  Vi oppfordrer velforeninger, lag og foreninger, næringsliv og enkeltpersoner til å være med på årets store ryddedugnad.

 "Ingen kan ta alt - alle kan ta litt"

 Det ligger mye søppel i sentrum, langs fortau, i nabolaget, på turstier, rundt fellesområder i og rundt barnehager  og skoler, ja overalt hvor vi ferdes.

Esval Miljøpark bidrar med søppelsekker og gratis mottak av avfall i forbindelse med dugnaden og Nes kommune bidrar med innsamling og levering av avfall til  Miljøstasjonen.

Det er viktig å merke seg at det kun er gjennomsiktige søppelsekker som vil bli hentet inn i forbindelse med ryddedugnaden. Har du ikke slike gjennomsiktige søppelesekker selv kan du få dette på servicetorget fra og med torsdag 26. april og frem til lageret er tomt eller senest 3. mai, alternativt får du kjøpt disse på flere utsalgssteder i kommunen.

Mandag 7. mai vil ansatte på kommunalteknikk kjøre rundt i hele kommunen og samle inn avfall etter aksjonen. Den eneste forutsetning som kreves  er at avfallet er lagt i gjennomsiktige søppelsekker og plassert godt synlig langs veien.

NB!

  • Det er kun søppel som er plukket og lagt i gjennomsiktige søppelsekker som vil bli samlet inn 7. mai.
  • Farlig avfall, så som batteri, spraybokser, rengjøringsmiddel osv kan ikke legges i samme pose som annet avfall

Aksjonen er ikke ment for å rydde ut av kjeller og loft, det er forsøpling lang vei og strand som skal leveres.

Årets aksjon skjer i samarbeid med "Hold Norge Rent". De arrangerer samtidig sin nasjonale strandryddeuke, så dersom du ønsker å rydde langs ei strand, oppfordrer vi deg i tillegg til å registrere deg her: https://holdnorgerent.no/ryddeportalen/

Dugnadspenger:

Trenger ditt lag eller forening dugnadspenger? Esval Miljøpark trenger hjelp, les mer: https://www.nes-ak.kommune.no/aktuelt/rydde-soppel-langs-miljoparkvegen/

 

 


Publisert: 25.04.2018 16:20:53
Sist endret: 25.04.2018 16:20