Innhold

Nes kommune og Esval Miljøpark støtter opp om den nasjonale ryddedagen 4. mai. Vi oppfordrer velforeninger, lag og foreninger, næringsliv og enkeltpersoner til å være med på årets store ryddedugnad.

 «Ingen kan ta alt – alle kan ta litt»

 Det ligger mye søppel i sentrum, langs fortau, i nabolaget, på turstier, rundt fellesområder i og rundt barnehager og skoler, ja overalt hvor vi ferdes. 

Esval Miljøpark bidrar i år med gratis mottak av avfall i forbindelse med dugnaden og Nes kommune bidrar med innsamling og levering av avfall.

Det er viktig å merke seg at det kun er gjennomsiktige søpplesekker som vil bli hentet inn i forbindelse med ryddedugnaden. Slike sekker får du kjøpt på flere utsalgssteder i kommunen.

Tirsdag 7. mai vil ansatte på kommunalteknikk kjøre rundt og samle inn avfall etter aksjonen,  på oppsatte hentepunkter. Den eneste forutsetning som kreves er at avfallet er lagt i gjennomsiktige søpplesekker. 

 

Hentepunkter:

 • Auli skole
 • Haga samfunnshus
 • Framtun skole
 • Fjellfoten skole
 • Bodding stasjon
 • Fjuk - Fjukstubben (bunn av bakken)
 • Rådhuset - baksiden v/ containere
 • Årnes skole
 • Dragsjøvegen ved innkjøring til Ridesenteret
 • Høie -  kryss Høielia
 • Østgård skole
 • Seterstøa stasjon
 • Skogbygda skole
 • Bjertnestunet v/rundkjøring
 • Oppaker v/ gml.butikk, Sandvegen
 • Uvesundvegen ved poststativet 
 • Vormsund, parkeringsplass Vormlia
 • Fenstad skole
 • Brårud ved Joker
 • Neskollen  buss-stopp ved skolen
 • Tomteråsen buss-snuplass

Hvis behov for andre hentepunkt, meld dette til servicetorget Nes.Servicetorg@nes-ak.kommune.no, eller på telefon 63 91 10 00 innen 6. mai

NB!

• Det er kun søppel som er plukket og lagt i gjennomsiktige søpplesekker som vil bli samlet inn denne dagen.
• Farlig avfall, så som batteri, spraybokser, rengjøringsmiddel osv kan ikke legges i samme pose som annet avfall

Aksjonen er ikke ment for å rydde ut av kjeller og loft, det er kun forsøpling lang vei og strand som skal leveres.

Det arrangerer samtidig en nasjonal strandryddeuke, så dersom du ønsker å rydde langs ei strand, oppfordrer vi deg i tillegg til å registrere deg her: https://holdnorgerent.no/ryddeportalen/

 


Publisert: 23.04.2019 09:42:31
Sist endret: 23.04.2019 09:42