Innhold

Nes sykehjem åpner opp for flere besøk til den enkelte pasient og gir også muligheter for at pasienten kan reise på besøk til sine nære og kjære. Dette skjer i tråd med myndighetenes anbefalinger 

Reglene er utarbeidet med utgangspunkt i nasjonale myndigheters råd og retningslinjer og Nes sykehjem sin kapasitet til å håndtere smittevernet internt på sykehjemmet. 

Reglene er som følger: 

Besøk til pasienten på sykehjemmet:

 • Besøk avtales med avdelingen og gjeldende smittevernregler gjelder.
  • Pårørende må være frisk og uten symptomer på luftveisinfeksjon. Ikke vært i nærkontakt med korona smittet.
  • Fylle ut informasjon ved besøkskontrollen ved ankomst.
  • Bruke munnbind under besøket.
  • Pårørende velger ut fem personer som kan komme på besøk til pasienten gjennom jul – og nyttårshelgen.
  • Pasienten kan så langt det er mulig, og med hensyn til avdelingens kapasitet, ha daglige besøk med inntil to personer
  • Besøkets varighet inntil to timer.

 Pasienter som skal på hjemmebesøk:

 • Dette avtales med avdelingen. Gjeldende smittevernregler gjelder.
  • Pårørende må være friske og uten symptomer på luftveisinfeksjon. Ikke vært i nærkontakt med korna smittet.
  • Fylle ut informasjon ved besøkskontroll ved ankomst, når pasienten hentes.
  • Unngå mange mennesker til stede samtidig i hjemmet. Anbefaler at det er de samme som vil være de som besøker pasienten på sykehjemmet gjennom høytiden.
  • 2 meters avstand til pasienten skal overholdes, og det må benyttes munnbind når denne avstanden ikke kan overholdes

 

 

 


Publisert: 07.12.2020 22:25:57
Sist endret: 07.12.2020 22:25