Innhold

Barn går på stranda

Stolpejakten i Nes har vært gjennomført årlig siden 2015 av frivillige arrangører, og har bidratt til økt aktivitet og bedre folkehelse. Konseptet har blitt enormt populært, og i fjor var det over 280 000 registrerte stolper, bare i Nes! Det var nærmere 6000 registrete stolopejegere. 

I 2021 var det stolpejakt i 9 områder av Nes. En forutsetning for å ha stolpejakt i en av bygdene/områdene i Nes, er at noen tar på seg ansvaret med å være arrangør.

Foreløpig er det avklart at det blir stolpejakt i følgende områder av Nes i 2022:

  • Hvam
  • Skogbygda
  • Auli
  • Fenstad
  • Brårud
  • Opaker
  • Eievarden

Det er foreløpig ikke endelig avklart om det blir stolpejakt på Årnes eller i Dragsjøen-området. Det er dialog rundt arrangøransvar, og det er frivillige som har meldt seg til å bidra med stolpeplasseringer.

Dersom det er interesse for å være arrangør av stolpejakt i et annet område av Nes, ta snarlig kontakt (og innen 1. februar) med folkehelse- og beredskapskoordinator Berna Marie Sommerseth på e-post: berna.marie.sommerseth@nes.kommune.no eller telefon: 95 88 64 13 (i arbeidstid 8:00-16:00). Da kan dere få mer informasjon om hva det innebærer. 

Det blir felles oppstarts- og avslutningsdato for alle områder i Nes fra lørdag 30. april til elgjakta starter (siste dag med stolpejakt 30. september).

Solnedgang over Glomma


Publisert: 21.01.2022 15:38:04
Sist endret: 21.01.2022 15:38