Innhold

Mandag 19.juni flytter barneverntjenesten fra lokalene på Runni til Familiens Hus sine nye lokaler i Årnes sentrum. Da vil alle avdelingene i Familiens Hus være samlet i "Sparebankgården", med felles inngang og resepsjon. Helsestasjonen, Avdeling for forebyggende helse, Skolehelsetjenesten, Åpen barnehage og Familieteamet har allerede vært på plass der noen måneder, og nå kommer også barneverntjenesten etter. Besøksadressen er Seterstøavegen 2B, Årnes. Postadressen er som før: Postboks 114,2151 Årnes

Familiens Hus har felles telefonnummer 66 10 45 00


Publisert: 16.06.2017 15:31:01
Sist endret: 16.06.2017 15:31