Innhold

 

 

Hovedopptak i kommunale og private barnehager

Barnehageåret 2018/2019

Søknader sendes inn via Barnehageportalen, .Hovedopptak gjelder plasser for barnehageåret 2018–2019 med oppstart 01.08.2018.

Alle som har søkt plass i barnehage inneværende barnehageår og ikke fått plass, oppdatere sin søknad i Barnehageportalen innen 1. mars 2018. Det anbefales at søker prioriterer minst to ulike barnehager.

Kommunale og private barnehager samordner opptaket og har felles søknadsskjema.

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars 2018. Søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet ved hovedopptak. Dersom det søkes prioritert plass må dokumentasjon sendes kommunen pr. post innen søknadsfrist.

Utfyllende opplysninger om opptaket og den enkelte barnehage finner du her på vår nettside.
Foreldre som ikke har tilgang til internett eller ikke har norsk personnummer, kan få hjelp ved henvendelse til kommunen. 

Det er anledning til å søke plass gjennom hele året, da det foretas kontinuerlig opptak ved ledighet.

Søk barnehageplass .

Informasjon om barnehagene

 

 


Publisert: 13.02.2018 08:06:59
Sist endret: 13.02.2018 08:06