Innhold

Det er nå utarbeidet en informasjonsbrosjyre for dere som har barnehageplass i Nes.  Formålet med informasjonen er å gi dere foresatte litt generell og praktisk informasjon om barnehageplassen dere har fått tildelt.

Vi håper informasjonen gir dere svar på noen av spørsmålene det er naturlig å ha før barnet begynner i barnehagen. Informasjonen viser også flere oppgaver som dere som foresatte har et medansvar for. Brosjyren er oversatt til flere språk.

Informasjonsbrosjyren på flere språk:

Praktisk informasjon - Norsk

Praktisk informasjon - Thai

Praktisk informasjon - Tigrinja

Praktisk informasjon  - Litauisk.

Praktisk informasjon - Arabisk

Praktisk informasjon -Polsk

Praktisk informasjon - Spansk

 

For mer informasjon se nettsiden: https://www.nes.kommune.no/virksomheter/barnehagene-i-nes/


Publisert: 23.06.2020 11:32:25
Sist endret: 23.06.2020 11:32