Innhold

Det er nå klarlagt hvilken bakterietype som er årsak til sykdommen (serotype Y). Vaksinen som brukes i dag dekker denne bakterien.
 
De som allerede har vært på en legevakt og fått behandling, vil bli oppringt og tilbudt gratis vaksine. Beslutningen er tatt i samråd med Nasjonalt folkehelseinstitutt. Russ som allerede er vaksinert skal ikke vaksineres igjen.
 
Russ som er vaksinert må fortsatt ha forebyggende antibiotikabehandling, dersom de har vært i nærkontakt med den som er syk. Det er aldri for sent å få denne behandlingen. Russ som har vært med på de tre navngitte bussene siste 8 dager bes fortsatt om å oppsøke lokal legevakt for å få forebyggende antibiotikabehandling.
 
Kommuneoverlegene på Øvre og Nedre Romerike vil mandag morgen avholde et telefonmøte for å klargjøre hvor og når vaksinering vil finne sted. Informasjon vil bli gitt når dette er klart.
 
De som allerede har fått behandling på legevaktene vil bli oppringt og tilbudt vaksine.
 
Kontaktperson i Nes:
 
Unni-Berit Schjervheim, kommuneoverlege, mobiltelefon 476 18 207

Publisert: 14.05.2017 14:48:44
Sist endret: 14.05.2017 14:48