Innhold

De første analysene av badevann fra kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker er nå klare. På grunn av det unormalt varme været ble det besluttet å ta prøver noe tidligere enn normalt.

Prøvene ble tatt den 29. mai 2018, som er vel to uker tidligere enn normalt. Resultatene viser stort sett verdier betryggende under grenseverdiene for alle fleste badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god.

Det er et avvik for Lima og Veslesjøen med hensyn til antall bakterier. Dette vil bli fulgt opp med nye prøver så snart som mulig. Årsaken til det høye antallet bakterier (Int. enterokokker) er det vanskelig å fastslå. En bør unngå å svelge vann dersom en tar seg et bad på disse stedene, og pass ekstra godt på barna.

Med hensyn til temperatur på badevannet, så er den høy for årstiden på alle badeplassene. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige.

 

Lokalitet

Parameter

Resultat

Grenseverdi

Temperatur ⁰C

Fløyta (Gullverket, Eidsvoll)

Escherichia coli

  2 /100ml 

1000

21

Int. enterokokker

  6 /100ml 

400

Åsanden (Hurdal)

Escherichia coli

<1 /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

  <1/100ml 

400

Meieriodden (Hurdal)

Escherichia coli

2 /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

  1 /100ml 

400

Prestsanden (Eidsvoll)

Escherichia coli

  <1/100ml 

1000

19

Int. enterokokker

  35 /100ml 

400

Lima (Nannestad)

Escherichia coli

  3 /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

  2400 /100ml 

400

Lysdammen (Gjerdrum)

Escherichia coli

  60 /100ml 

1000

22

Int. enterokokker

  3 /100ml 

400

Nordbytjern (Ullensaker)

Escherichia coli

  2 /100ml 

1000

21

Int. enterokokker

  20 /100ml 

400

Veslesjøen (Nes)

Escherichia coli

  15 /100ml 

1000

22

Int. enterokokker

  >2400 /100ml 

400

Andelva (Eidsvoll)

Escherichia coli

  2 /100ml 

1000

18

Int. enterokokker

  10 /100ml 

400

 


Publisert: 31.05.2018 09:25:43
Sist endret: 31.05.2018 10:01