Innhold

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Ullensaker og Nes. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade. Vannprøvene testes for E.coli og intestinale enterokokker.

Prøvene ble tatt den 15. og 16.juni 2021. Det tas prøver fra flere vann første uken enn ellers i sommer. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste av badeplassene, dvs. at badevannskvaliteten er god, med unntak av Lysdammen i Gjerdrum. Her er det lett forhøyede verdier av intestinale enterokokker. Avviket er ikke alvorlig og utgjør ingen vesentlig helserisiko.

Med hensyn til temperatur så er det ingen steder målt 20 grader eller mer i vannet. Varmeste temperatur ble målt til 19 grader, laveste temperatur 8 grader. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige.

Les mer og se resultatene fra målingene i uke 24.

Her finner du oversikt over badeplasser i kommunen


Publisert: 19.06.2021 23:02:06
Sist endret: 19.06.2021 23:02