Innhold

Oppdatert 20. juli

Prøvene ble tatt 18. og 19. juli 2018. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste badeplassene, dvs. at badevannskvaliteten er god. Men det er fremdeles et avvik for Veslesjøen i Nes med hensyn til antall bakterier. Det anbefales derfor at man unngår å svelge vannet og at man da passer spesielt godt på barna. 

Her er pressemeldingen fra Miljørettet helsevern som viser resultater og temperatur.

 

Oppdatert 11. juli

Prøvene ble tatt 9. og 10.juli 2018. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god. Men det er fremdeles et avvik for Veslesjøen i Nes med hensyn til antall bakterier. Det anbefales at man unngår å svelge vannet og at man da passer spesielt godt på barna.

Pressemeldingen fra Miljørettet helsevern ligger her.

 

Oppdatert 06. juli 

Fargeendring på vannet ved Bjørknessjøen/Bunesnabben

Det ble i forbindelse med fargeendring på vannet ved Bjørknessjøen/Bunesnabben tatt prøver av vannet her. Resultatene viser at det ble funnet en potensielt toksin produserende art av cyanobakterier, men det ble ikke påvist toksiner i vannprøven. Frarådingen om å oppholde seg i vannet trekkes derfor tilbake.

 

Oppdatert 04. juli

Nye prøver viser at Veslesjøen ligger over grenseverdien for antall bakterier. 

Prøvene ble tatt 2. og 3.juli 2018. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for de fleste badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god. Det er i midlertid et avvik for Veslesjøen i Nes med hensyn til antall bakterier. Det anbefales at man unngår å svelge vannet og at man da passer godt på barna spesielt. 

 

Oppdatert 27. juni

Fargeendring på vannet ved Bjørknessjøen/Bunesnabben 

Vi har fått inn meldinger om fargeendring på vannet på badeplassen ved Bjørknessjøen/Bunesnabben. En mulig forklaring på fargeendringen kan være algeoppblomstring av blågrønne alger/Cyanobakterier. Enkelte blågrønne alger/Cyanobakterier produserer giftstoffer, og inntak av vann som inneholder disse kan være skadelig. Direkte kontakt med vannet kan også skape hudirritasjoner. Spesielt små barn og hunder som lett svelger vann frarådes derfor å oppholde seg i vannet.

Det jobbes med saken, og analyser av vannkvalitet i forhold til algeoppblomstring foretas. Mer informasjon kommer så snart analysesvar foreligger

Oppdatert informasjon fra Miljørettet helsevern

Prøvene ble tatt 21., 25. og 26.juni 2018. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for alle fleste badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god. Ny prøve av Veslesjøen viser verdier under grenseverdiene.

Med hensyn til temperatur på badevannet ligger den rundt 20 ⁰C flere steder. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige. Nye prøver blir tatt uke 27.

 

 

Oppdatert 26. juni

På telefon oppgir Miljørettet helsevern i dag 26. juni at badevannet i Veslesjøen er under grenseverdiene og det vil si at badevannskvaliteten er innenfor anbefalte grenser.

Oppdatert 21. juni

Tilbakemelding fra  Miljørettet helsevern på prøver tatt 21. juni vil foreligge i  løpet av onsdag 27. juni.   

Oppdatert 18. og 19. juni 

Det er tatt analyse av badevann i kommunene Hurdal, Nannestad, Eidsvoll, Ullensaker, Nes og Gjerdrum.

Resultatene viser stort sett verdier betryggende under grenseverdiene for alle fleste badeplassene, dvs at badevannskvaliteten er god. Det var et avvik for Veslesjøen i Nes med hensyn til antall bakterier. Ny prøve er tatt torsdag 21.6.2018. Prøvesvar vil foreligge mandag 25.6.2018. Det anbefales at man unngår å svelge vannet og at man passer godt på barna.

Med hensyn til temperatur på badevannet ligger den under 20 ⁰C for alle badeplassene. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige, bortsett fra ved Funnefoss hvor det er en del søppel.

Det vil bli tatt prøver fra de øvrige badeplassene i Eidsvoll, Nannestad og Nes 21.juni 2018 og i løpet av kommende uke.

 


Publisert: 20.07.2018 15:30:00
Sist endret: 26.06.2018 12:47