Innhold

OKTOBER-INFO FRA SKOLEN

Vel overstått høstferie! Vi har allerede vært i gang et par uker etter den.
Uka før var «Trivselsuke» på skolen med mange spennende aktiviteter med formål å skape trivsel og hindre utenforskap.

Nå er det tid for innskriving av neste års 1. klassinger, og vi har allerede over 20 på lista. Erfaringsmessig blir det flere før nytt skoleår er i gang.

Nasjonale prøver for 5. klasse blir gjennomfør om dagen, både i lesing, regning og engelsk.

Vi ønsker å takke alle som kjøpte poteter og grønnsaker fra skolehagen vår forrige uke og dermed bidro med kr.1840,- til TV-aksjonen! Det var flott!

Den 18.10. var det Refleksdagen, og alle elevene fikk utdelt en brikke på skolen. Fint om de får hjelp til å bruke den nå som vi går inn i mørketida.

31. oktober er det Halloween, og det ser ut til å ha funnet en fin form på Fjellfoten. Mange foreldre følger oppfordringen om å være ute sammen med barna denne kvelden, og det virker som om de som er ute etter «knask eller knep» utviser god oppførsel.

I flere år det vært rift om å låne Aqvarius (skolens aktivitetsrom i kjelleren) til Halloween-arrangement. FAU hadde derfor dette oppe i fjor og bestemte at 6 .klasse hvert år vil ha «førsteretten» dersom de ønsker å ha et slikt arrangement.

I år er det bare foreldrekontaktene i 7. klasse som til nå har henvendt seg om lån av rom.

Fredag i neste uke (02.11.) er det planleggingsdag på skolen. FRISKUS er åpen for de som har plass der.

Nå på mandag var 2. klasse arrangør av sangsamling for hele skolen i gymsalen, noe de gjennomførte med glans!

For elevene på mellomtrinnet (5.-7.kl.) gis det mulighet fram til 1. desember å svare på Elevundersøkelsen.

Det går fort til vi er i adventstida. Det blir adventsamling i gymsalen  hver mandag i desember, og siste onsdag før jul blir det tradisjonen tro julegudstjeneste/andre aktiviteter for de som foretrekker det.

Den 04.12.  vil 1,-4. klasse glede oss med julekonsert på kveldstid, og den 06.12. blir det julegrantenning med dertil hørende førjulskos for 1.-5.klasse.

Mye å glede seg til framover – ballbinge skal vi også få!

Anne

 


Publisert: 19.09.2018 09:35:28
Sist endret: 19.09.2018 09:35