Innhold

Nes kommune har lagt frem årsregnskap for 2018

Årsregnskapet er gjort opp med et negativt netto driftsresultat på 0,8 millioner kroner, eller 0,1 % av driftsinntektene.

Resultatet fremkommer som følge av flere forhold, blant annet et merforbruk på kommunalområdene med 19,7  mill. kr.

Med en avsetning til fond på 11,9 millioner kroner er det regnskapsmessige resultatet lik null.­­­­

Årsregnskap 2018 Nes kommune.pdf

 

Rådmannen


Publisert: 21.02.2019 08:40:25
Sist endret: 21.02.2019 08:40