Innhold

Servicetorget

24.12.2018 t.o.m. 01.01.2019 - Stengt

Servicetorget

 

Biblioteket

24.12.2018 t.o.m. 02.01.2019 - Stengt

Nes Bibliotek

 

Svømmehallen

24.12.2018 t.o.m. 26.12.2019 - Stengt

27.12.2018 t.o.m. 30.12.2018 - kl. 09:00-17:00

31.12.2018 t.o.m. 01.01.2019 - Stengt

Nes Svømmehall

 

Esval

24.12.2018 t.o.m. 27.12.2018 - Stengt

28.12.2018 - kl. 10:00-14:00

29.12.2018 t.o.m. 01.01.2019 - Stengt

Esval Miljøpark

 

Vakttelefoner

Tjenester Telefonnummer Trefftid
Legevakt

116 117 /
63 90 11 33

 

Virkedager: kl 15:30 - 08:00 Helg og helligdager: døgnvakt
Inneklemte dager og romjul: kl 15:30-08:00

 

Lensmann  02800 Etter kl 15:00
Barnevernsvakt

64 99 32 70

Kveld, natt og helg
Alarmtelefon for barn og unge 116 111 Er åpen når kontorene til barnevernstjenesten er stengt
Romerike krisesenter 66 93 23 10 Hele døgnet
Septiktømming - Brd. Stenskjær A/S 906 15 429  
Kommunalt kloakk/avløp/renseanlegg 951 64 300 Etter kl 15:15

Kommunalt vannverk

Årnes vannverk

924 98 048

63 90 90 80

 
Kommunalt vegvedlikehold 920 23 116 Etter kl 15:15 i perioden 1.okt-31.mai
Fallviltgruppa i Nes kommune  911 05 513 Ved melding om påkjørt vilt ring politi på telefon: 02800, eller du kan ringe vakttelefon til fallviltgruppa direkte
Fylkes- og riksveg 175 Hele døgnet

Øvre Romerike brann - og redning 

 

110

Hele døgnet
Elvia Feilmelding  22 44 10 40  
Veterinærvakt/dyrlegevakt  907 69 918  
Viltnemd 901 92 681/ 02800

 Leder viltnemd/ Politi

 

 

Emergency numbers

Service Telephone Number Available times
Emergency Doctors

116 117

Week days  15:30 - 08:00 weekends and public holidays: 24hours
Police  02800 After  15:00
Child Protection 64 84 25 75 Evening, nights and weekends
Alarm telephone for children and youthog unge 116 111 Open when the office for Child protection is closed
Septic Tank emptying - Brd. Stenskjær A/S 906 15 429  
District water/ waste/ treatment 951 64 300 After 15:15
District road maintenance 920 23 116 After 15:15 between 1.oct --31.may
Regional and State roads 175 24 hours

Øvre Romerike Fire- and rescue

Emergency Director Nes

110

24 hours
Kommunalt vannverk 924 98 048  District  waterworks
Elvia Feilmelding  22 44 10 40  
Veterinary 907 69 918  

Publisert: 19.12.2018 14:35:23
Sist endret: 19.12.2018 14:35