Innhold

 Enkelte av kommunens tjenester har reduserte åpningstider, og noen har sommerstengt.  Unntaket er Kommune Kari, vår chat-robot:

 Kari tar aldri fri og du finner henne på alle våre sider. Har du spørsmål om kommunale tjenester kan det derfor være raskest å spørre henne først, eller send oss en e-post: postmottak@nes-ak.kommune.no

I perioden 8. juli (uke 28) til og med 26. juli (uke 30) er Rådhuset åpent for besøk og telefon mellom kl. 10.00 og 14.00.

Kommunen har alltid noen på vakt utover ordinær arbeidstid

- se vakttelefoner

Har du henvendelser i disse ukene som ikke kan vente vil det være mulig å nå enkelte av tjenestene direkte, innenfor ordinær arbeidstid.

Samfunn og miljø:

Veg, vann og avløp: 469 35 303
Prosjektkontor: 93 43 67 08
Plan, byggesak og oppmåling: 469 15 486
Boligkontor: 477 15 204
Landbrukskontor: 47 75 13 68 (uke 28 og 29)
Renovasjon: https://esval.no/

Oppvekst og utdanning:

Familiens hus: 66 10 45 00

Kultur og mangfold:

Bibliotek: 63 91 12 70
Nes svømmehall: 63 90 14 95

Helse og velferd:

Dialog og mestring: 469 46 766
Nes sykehjem: 63 91 14 00
Ergo- og fysioterapitjenesten: 63 91 14 40

Administrasjon og styring

Lønn og regnskap: 469 13 841
Andre henvendelser: 482 50 374

Skatt:
Fra januar 2019 er Nes kemnerkontor plassert i Ullensaker rådhus, tlf 66 10 80 00 

 

Fra og med mandag 29. juli har rådhuset ordinær åpningstid.

 

 

God sommer!


Publisert: 01.07.2019 13:49:10
Sist endret: 01.07.2019 13:49